.


برگزاری دوره  آموزشی word. pawer point برای کارکنان سرای محله تاکسیرانی. دو شنبه 28 آذر ماه 97برگزاری مسابقه دارت به مناسبت هفته دیابت برای افراد که عضو کانون دیابت محله هستند. دو شنبه 28 آبان ماه 97 بوستان ترنجکارگاه آموزشی فرزند پروری و نحوه برخورد با فرزندان در روز . یک شنبه 27 آبان ماه 97. سرای محله تاکسیرانی برگزار شدآموزش نقاشی. سیاه قلم. رنگ روغن. به نوجوانان و جوانان شنبه 26 آبان ماه 97به مناسبت هفته کتاب و کتاب خاونی. طرح هبه کتاب. هدیه کتاب کتاب به افراد محله برگزار شد. چهارشنبه 23 آبان ماه 97برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی. چهارشنبه 23 آبان ماه 97. سرای محلهبرگزاری دورهمی سالمندان. به همراه ورزش صبحگاهی. قرائت دعا. صرف صبحانه. دو شنبه 21 آبان ماه 97برگزاری ورزش صبحگاهی بانوان محله به منظور افزایش روحیه نشاط بین یانوان محله. دوشنبه 14 آبان ماه 97بارگذاری تبلیغات روز 13 آبان در سایت و کانال سرای محله حسین آباد دولاب. یک شنبه 13 آبان ماه 97حضور افراد فعال محله در مراسم راهپیمایی 13 آبان ماه 97. مقابل لانه جاسوسی آمریکا. یک شنبه 13 آبان ماه 97

مسئولین

جشنواره ها

 

خدمات بر نت

 

                              

کاربران خاص

 

       
شما در اینجا هستید: صفحه اصلی

اخبارمحله

سرای محله

بازارچه بانوان توانمند


بازارچه بانوان توانمند

 راه های پیش گیری از دیابت


کارگاه راه های پیشگیری از دیابت

جشنواره صبحانه سالم


صبحانه سالم و انتخاب سفیر سلامت دیابت

طب سنتی


کارگاه راه های پیشگیری از دیابت از طریق طب سنتی

اردوی کتابخانه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی


اردوی کتابخانه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

کاردستی کتاب (ویژه هفته کتاب و کتابخوانی)


کاردستی کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

تست تشخیص تراکم استخوان


تست تشخیص تراکم استخوان به مناسبت هفته دیابت

فرزند پروری


کارگاه فرزند پروری

راه های پیشگیری از دیابت و انتخاب سفیرسلامت دیابت


راه های پیشگیری از دیابت و انتخاب سفیران سلامت دیابت

ایستگاه سلامت


برگزاری ایستگاه سلامت به مناسبت هفته دیابت

پیام شورایاری و مدیریت محله

 

 

 

 

 

تماس با مدیر پرتالتالار گفتگو

.